Menu Duyurular
Event Etkinlik Takvimi
Survey Anket

Web Sitemizi Nasıl Buldunuz ?

Sonuçlar


Başkan

Özgür ŞAHİN

KAYAD GENEL BAŞKANI

 

Aslen Isparta nüfusuna kayıtlı olup 1977 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. 1999 yılında Gazi Üniversitesi İİBF İktisat Bölümünden mezun olmuştur. 2000 yılı Aralık ayında eski adı Bayındırlık ve İskân Bakanlığı olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığında Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlamıştır.

2006 Haziran ayında Sağlık Bakanlığı Müfettişliği görevine atanmıştır. 2007 yılı Aralık ayında atandığı Sağlık Bakanlığı İç Denetim birimi kadrosuna, 4 aylık eğitimin ardından Kamu İç Denetçi Sertifikası almaya hak kazanarak İç Denetçi ünvanı ile birim Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüştür. İç Denetim Birimi Başkanlığında denetim faaliyetlerini gerçekleştirirken aynı zamanda İç Denetim olgusunu ve görev yaptığı birimi tanıtıcı pekçok organizasyonda aktif olarak rol almıştır.

Son olarak 2012 Ocak ayından itibaren Türk Standartları Enstitüsü Rehberlik ve Denetim Kurulu Başkanlığına atanmış ve halen bu kurumda Başdenetçi olarak görev yapmaktadır.

İç denetim eğitiminin yanısıra Performans Programı ve Performans Esaslı Bütçeleme, İç Denetim İyi Uygulama Örneklerinin Paylaşımı, İl Yöneticilerine Sağlık Verilerinin Mahremiyetine Yönelik Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi alanlarında eğitim ve çalıştay programlarına katılmış, ayrıca Sağlık Bakanlığı İç Kontrol Sistemi Proje çalışmasında gözlemci olarak yer almıştır.

İyi derecede yabancı dil bilgisine sahip olup, evli ve 3 çocuk babasıdır.